חט``ב ממ``ד המר - רחובות

מגזין לדוגמא

ברוכים הבאים למגזין בית הספר
בשדה זה נכתוב תקציר אודות תוכן המגזין, ניתן להוסיף ולציין את שמות העורכים.

מגזין לדוגמא

חט``ב ממ``ד המר - רחובות

הוספת כתבה

על מנת להוסיף כתבה יש ללחוץ על לחצן כתבה חדשה בתפריט העליון, לאחר מכן נזין את תקציר הכתבה בשדה זה.

על מנת להזין את תוכן הכתבה' נלחץ על לחצן "לכתבה" בתחתית. לגוף הכתבה ניתן להוסיף גם תמונות.

לכתבה

מגזין לדוגמא

חט``ב ממ``ד המר - רחובות

הוספת כתב חדש

הוספת כתב חדש תתבצע על ידי כניסה לכפתור ניהול בתפריט עליון -> לעבור לחוצץ כתבים -> הוספת שם הכתב וכתובת האימייל.

לכתבה

מגזין לדוגמא

חט``ב ממ``ד המר - רחובות

פרסום המגזין

על מנת שהמגזין יהיה פתוח לצפיה יש להכנס לכפתור "לכל המגזינים" בתפריט עליון וללחוץ על פרסם.

לכתבה